_02-notenTotaal Onderhoud

Website Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING WEBSITE

Inleiding

Welkom bij de privacyverklaring van Noten Transportbanden – BT Brammer BV (Merknaam RUBIX-Group NL)

Noten Transportbanden – BT Brammer BV is onderdeel van de Rubix Group van ondernemingen (de “Rubix Group”). Deze privacyverklaring wordt uitgegeven namens de Rubix Group. Wanneer wij het in deze privacyverklaring hebben over “Rubix Group”, “wij”, “ons” of “onze”, verwijzen wij naar het betreffende bedrijf in de Rubix Group dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

Rubix Group respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring informeert u over hoe wij voor uw persoonsgegevens zorgen wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waarvandaan u deze bezoekt) en vertelt u over uw privacy rechten en hoe de wet u beschermt.

Maak ook gebruik van de woordenlijst om de betekenis te begrijpen van een aantal termen dat in deze privacyverklaring wordt gebruikt.

1. Belangrijke informatie en wie wij zijn

Doel van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring beoogt u informatie te verstrekken over hoe Rubix Group uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt aan de hand van uw gebruik van deze website, inclusief gegevens die u via deze website levert wanneer u zich aanmeldt bij onze nieuwsbrief, een product of dienst koopt of aan een wedstrijd deelneemt.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en wij verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest samen met eventuele andere privacy verklaringen of verklaringen over eerlijke verwerking, die wij bij specifieke gelegenheden kunnen afgeven wanneer wij persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op andere verklaringen en is niet bedoeld deze te vervangen.

Controller

Noten Transportbanden – BT Brammer BV - (Merknaam RUBIX-Group NL) is de controller en is verantwoordelijk voor deze website.

Wij hebben een gegevensprivacyteam (“GPT”) samengesteld dat verantwoordelijk is voor toezicht op kwesties die met deze privacyverklaring te maken hebben. Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met het GPT via onderstaande gegevens.

Contactgegevens voor het GPT

Onze volledige gegevens zijn: RUBIX (Bedrijfsnummer: 00162925), St Ann’s House, 1 Old Market Place, Knutsford, Cheshire, WA16 6PD Verenigd Koninkrijk

E-mailadres voor GPT: data-privacy@iph-brammer.com

U hebt het recht te allen tijde een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office (“ICO”), de toezichthoudende autoriteit in het VK voor problemen met gegevensbescherming(www.ico.org.uk). Wij zouden het echter waarderen in gelegenheid te worden gesteld om uw zorgen te behandelen voordat u de ICO benadert. Neem daarom in eerste instantie met ons contact op.

Wijzigingen in de privacyverklaring en uw plicht ons te informeren over wijzigingen

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 18 september 2018.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens wijzigen tijdens uw relatie met ons.

Externe links

Deze website kan links bevatten naar externe websites, plug-ins en toepassingen. Als u op die links klikt of die koppelingen mogelijk maakt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij beheersen deze externe websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

2. De gegevens die wij over u verzamelen

Persoonsgegevens of persoonlijke informatie betekent alle informatie over een individu aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Hierbij zijn geen gegevens inbegrepen waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Wij mogen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen en deze soorten hebben wij als volgt gegroepeerd:

Ook mogen wij voor elk doeleinde samengevoegde gegevens verzamelen, gebruiken en delen, zoals statistische of demografische gegevens. Samengestelde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden wettelijk gezien niet als persoonsgegevens beschouwd, omdat deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat naar een specifieke functie van een website gaat. Als wij echter samengestelde gegevens met uw persoonsgegevens combineren of relateren, zodat u hierdoor direct of indirect geïdentificeerd kan worden, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens, welke in overeenstemming met deze privacyverklaring zullen worden gebruikt.

Wij verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens over u (hierbij zijn inbegrepen gegevens over uw ras of etniciteit, godsdienstige of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van vakbewegingen, informatie over uw gezondheid en genetisch en biometrische gegevens). Noch verzamelen wij informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Als u geen persoonsgegevens verstrekt

Wanneer wij wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te verzamelen, of onder de voorwaarden van een contract dat wij met u hebben en u verstrekt die gegevens op verzoek niet, kan het zijn dat wij het contract dat wij hebben of proberen met u aan te gaan niet kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld om u in goederen of diensten te voorzien). In dit geval zijn wij mogelijk genoodzaakt een product of dienst dat u met ons hebt te annuleren. In dit geval zullen wij u op dat moment daarover inlichten.

3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij gebruiken verschillende methodes om persoonsgegevens van en over u te verzamelen:

4. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dit toestaat. In de meeste gevallen zullen wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden gebruiken:

In het algemeen zijn wij niet afhankelijk van toestemming als rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens anders dan in verband met het versturen van directe marketingberichten van derden aan u via e-mail of tekstberichten. U hebt het recht uw toestemming voor marketing te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen.

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

Hieronder geven wij in tabellenformaat een beschrijving van alle manieren waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken, en op welke rechtsgronden wij hierbij vertrouwen. Daarnaast hebben wij waar van toepassing vastgesteld wat onze legitieme belangen zijn.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken voor meer dan één rechtsgrond, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u informatie nodig hebt over de specifieke rechtsgrond waarop wij vertrouwen om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer er sprake is van meer dan één rechtsgrond in onderstaande tabel.

Doeleinde/Activiteit

Soort gegevens

Rechtsgrond voor de verwerking inclusief de basis van een legitiem belang

U als een nieuwe klant te registeren

(a) Identiteit

(b) Contact

Uitvoering van een contract met u

Uw order verwerken en bezorgen inclusief:

(a) Beheer van betalingen, vergoedingen en onkosten

(b) Incasso en terugvordering van aan ons verschuldigde bedragen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financiële

(d) Transactie

(e) Marketing- en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (schulden aan ons terugvorderen)

Onze relatie met u beheersen omvat:

(a) U inlichten over wijzigingen in onze voorwaarden of privacybeleid

(b) U vragen een beoordeling achter te laten of aan een enquete deel te nemen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Marketing- en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

(c) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze dossiers up-to-date te houden en te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten) gebruiken

U in staat stellen deel te nemen aan een prijstrekking, wedstrijd of een enquete in te vullen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing- en communicatie

(a) Uitvoering van een contract met u

(b) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, deze te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

Ons bedrijf en deze website beheren en beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosten van gegevens)

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technische

(a) Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het runnen van ons bedrijf, voorziening van administratie- en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering van de groep)

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen

Om u alle relevante inhoud en advertenties van de website te bezorgen en de effectiviteit van de advertenties die wij u kunnen aanbieden meten of begrijpen

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Profiel

(d) Gebruik

(e) Marketing- en communicatie

(f) Technische

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, deze te ontwikkelen, ons bedrijf te laten groeien en over onze marketingstrategie te informeren)

Gegevensanalyse gebruiken ter verbetering van onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en -ervaringen

(a) Technische

(b) Gebruik

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten te defini‘ren voor onze producten en diensten, om onze website actueel en relevant te houden, ons bedrijf te ontwikkelen en over onze marketingstrategie te informeren)

Suggesties en aanbevelingen doen aan u over goederen en diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technische

(d) Gebruik

(e) Profiel

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te laten groeien)

 

Marketing

Wij streven ernaar u opties te bieden wat betreft het gebruik van persoonsgegevens, met name bij marketing en advertenties.

Promotionele aanbiedingen van ons

Wij mogen uw identiteit- contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen over wat wij denken dat u zou willen of nodig zou kunnen hebben, of waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Op deze manier beslissen wij welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant zouden kunnen zijn (dit noemen wij marketing).

U ontvangt marketingberichten van ons als u bij ons informatie hebt aangevraagd of goederen of diensten van ons hebt aangeschaft of als u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u aan een wedstrijd deelnam of zich voor een promotie registreerde en, in beide gevallen, u zich niet hebt afgemeld die marketing te ontvangen.

Marketing van derden

Voordat wij uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden met een bedrijf buiten de RUBIX GROUP delen, moeten wij eerst uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen.

Afmelden

U kunt ons of derden te allen tijde vragen te stoppen met het verzenden van marketingberichten naar u door te allen tijde contact met ons op te nemen.

Wanneer u zich afmeldt voor de ontvangst van deze marketingberichten, geldt dit niet voor de aan ons verstrekte persoonsgegevens ten gevolge van de aankoop van een product/dienst, registratie voor garantie, ervaring met een product/dienst of andere transacties.

Cookies

U kunt uw browser zodanig instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd, of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies plaatsen of gebruiken. Als u cookies uitschakelt of weigert, weest u zich er dan van bewust dat sommige delen van deze website niet meer toegankelijk kunnen zijn of niet naar behoren werken. Ga voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken naar ons cookiebeleid, dat op onze website staat gepubliceerd.

Doelwijziging

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze worden verzameld, tenzij wij redelijkerwijs vinden dat wij deze voor een andere reden moeten gebruiken en dat die reden verenigbaar met het oorspronkelijke doel is. Als u een uitlegt wenst te ontvangen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, wordt u verzocht contact met ons op te nemen.

Als wij uw persoonsgegevens voor een niet-gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen wij u hierover informeren en lichten wij de rechtsgrond toe op basis waarvan wij dit doen.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens zonder uw kennis of toestemming mogen verwerken, in overeenstemming met bovenstaande regels, wanneer dit door de wet is verplicht of toegestaan.

 

5. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Mogelijk moeten wij uw persoonsgegevens delen met de hieronder uiteengezette derden voor de doeleinden in de tabel van bovenstaande paragraaf 4.

Wij verplichten alle derden de beveiliging van uw persoonsgegevens te respecteren en deze in overeenstemming met de wet te behandelen. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe dat zij uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken. Zij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de opgegeven doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

6. Internationale overdracht

Mogelijke moeten wij uw persoonsgegevens binnen de RUBIX GROUP delen. Daarbij kan het gaan om de overdracht van uw gegevens naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wij garanderen dat uw persoonsgegevens zijn beschermd door van al de bedrijven in onze groep waarmee wij uw persoonsgegevens delen te eisen dat zij dezelfde regels volgens als bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Sommige van onze externe derden bevinden zich buiten de EER, d.w.z. dat voor de verwerking van uw persoonsgegevens een overdacht van gegevens naar buiten de EER nodig is.

Wanneer wij uw persoonsgegevens naar buiten de EER overdragen, garanderen wij een vergelijkbare mate van bescherming door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen is ingevoerd:

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken wanneer wij uw persoonsgegevens naar buiten de EER overdragen.

 

7. Gegevensbeveiliging

Wij hebben geschikte beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op een ongeoorloofde wijze worden gebruikt of bekeken, gewijzigd of openbaar gemaakt worden. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die een zakelijke reden voor deze informatie hebben. Zij zullen alleen uw persoonsgegevens verwerken op onze aanwijzingen en zij zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingevoerd om vermeende inbreuken op persoonsgegevens aan te kunnen pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie inlichten over een inbreuk wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

8. Gegevensretentie

Hoe lang gebruikt u mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is om aan alle doeleinden te voldoen waarvoor wij deze hebben verzameld, inclusief om aan alle juridische, boekhoudkundige of rapportage-eisen tegemoet te komen.

Om voor persoonsgegevens de geschikte retentieperiode te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden via andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

De informatie over retentieperiodes voor de verschillende aspecten van uw persoonsgegevens is beschikbaar in ons retentiebeleid, dat u bij ons kunt aanvragen door contact met ons op te nemen.

9. Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u onder de wetgeving op gegevensbescherming rechten in verband met uw persoonsgegevens. U hebt het recht:

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met ons GPT, via de contactgegevens in paragraaf 4.

Meestal geen kosten

Voor toegang tot uw persoonsgegevens hoeft u geen vergoeding te betalen (of om de overige rechten uit te oefenen). Wij kunnen echter wel een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. Als alternatief kunnen wij in deze omstandigheden weigeren uw verzoek in te willigen.

Wat wij mogelijk van u nodig hebben

Het kan zijn dat wij specifieke informatie van u vragen om uw identiteit en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te bevestigen (of uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel die ervoor zorgt dat persoonsgegevens niet openbaar worden gemaakt aan iemand die geen recht heeft deze te ontvangen. Ook kunnen wij contact met u opnemen om naar meer informatie te vragen in verband met uw verzoek, zodat wij sneller kunnen reageren.

Maximale tijd om te reageren

Wij trachten binnen één maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex van aard is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend. In dat geval lichten wij u daarover in en houden wij u op de hoogte.

 

10. Woordenlijst

RECHTSGROND

Legitiem Belang betekent het belang van ons bedrijf bij de uitvoering en het beheer van ons bedrijf, zodat wij in staat zijn u de beste diensten/producten aan te bieden en de beste en veiligste ervaring te bezorgen. Wij houden rekening met en wegen een eventuele impact op u (zowel positief als negatief) en op uw rechten af voordat wij uw persoonsgegevens voor onze legitieme belangen gaan verwerken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden opgeheven door de impact op u (tenzij wij uw toestemming hebben of hiertoe anderszins door de wet worden verplicht of toestemming hebben). U kunt meer informatie ontvangen over hoe wij onze legitieme belangen afzetten tegen een eventuele potentiële impact op u met betrekking tot specifieke activiteiten door met ons contact te zoeken.

Uitvoering van Contract betekent de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarvan u een partij bent of het nemen van maatregelen op uw verzoek voordat zo een contract wordt aangegaan.

Naleving van wettelijke en reglementaire verplichting betekent de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij ons moeten houden.

DERDEN

Interne derden

Andere bedrijven in de RUBIX GROUP die als gezamenlijke controllers of verwerkers optreden.

Externe derden

Andere derden dan onze interne derden. Bijvoorbeeld onze IT-dienstverleners, professioneel adviseurs (zoals advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars), regelgevende en andere instanties, en onze marketingbureaus.